School of Bunesti

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Asociatia Prietenii "Scolii de la Bunesti"

Asociatia Prietenii "Şcolii de la Bunesti": este persoana juridica non-profit, cu sediul in str. Silvestru 16, sector 2, CUI 26887500, contul asociatiei este deschis la BCR, unitatea Mihai Eminescu, cod IBAN RO32RNCB0641116028820001. Telefonul de contact al asociatiei este 0764-612040.

(Statut, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6, pagina 7)

 

1. Denumirea şi forma juridică

1.1 Denumirea asociaţiei este Prietenii „Şcolii de la Buneşti" (denumită în continuare "Asociaţia"), conform dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei nr. 81412 la data de 17.02.2010.

1.2 Asociaţia se constituie în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi îşi va desfăşura activitatea cu respectarea prevederilor legii române, ale Actului constitutiv al Asociaţiei şi ale prezentului Statut.

1.3 Asociaţia este persoană juridică română de drept privat şi fără scop patrimonial, organizaţie independentă şi non-guvernamentală.

2. Scopul, obiectivele şi activităţile Asociaţiei

2.1 Asociaţia promovează un sistem de educaţie bazat pe relaţia maestru-discipol, pe spiritul de comunitate şi pe formarea persoanei; urmăreşte prezervarea, redescoperirea şi revitalizarea patrimoniului imaterial euro-mediteranean şi a unor stiluri de viaţă adaptate imperativului dezvoltării durabile; sprijină păstrarea identităţii spaţiului rural şi a patrimoniului istoric şi de arhitectură.

2.2 Asociaţia are următoarele obiective: să înfiinţeze instituţii de învăţământ universitare, preuniversitare, postuniversitare şi profesionale; să asigure cadrul fizic de desfăşurare a activităţilor instituţiilor pe care le va înfiinţa; să contribuie la definirea unor standarde de elită în formarea elevilor şi studenţilor; să creeze o reţea naţională şi internaţională de persoane şi organizaţii interesate în promovarea scopurilor Asociaţiei; să contribuie la dezvoltarea creativă a tradiţiei creştine euro-mediteraneene; să revitalizeze spaţiile rurale prin dezvoltarea unor activităţi prietenoase faţă de mediu, orientate către comunităţile locale şi felul lor specific de viaţă; să promoveze cursuri, ateliere şi şantiere de arhitectură experimentală, pornind de la principiile durabilităţii materialelor de construcţie naturale şi tradiţionale, ale raportării obiectului creat la dimensiunea umană şi ale valorii intrinseci şi perene a ansamblului de cunoştinţe şi expertize premoderne; să contribuie la revalorizarea meşteşugurilor tradiţionale; să promoveze practicarea unei agriculturi naturale şi curate

2.3 Pentru atingerea scopurilor sale, Asociaţia îşi propune să desfăşoare următoarele activităţi: constituirea unor instituţii afiliate Asociaţiei cu scopul de a realiza programele acesteia; organizarea de manifestări publice: conferinţe, dezbateri, colocvii, expoziţii, seminarii şi altele similare, în parteneriat cu actori mediatici publici sau privaţi; organizarea de seminarii, cursuri, şcoli de vară, ateliere de arhitectură, proiecte comunitare participative; elaborarea, editarea, traducerea şi difuzarea de cărţi, studii şi alte publicaţii, inclusiv periodice; organizarea de expediţii de documentare şi crearea unei arhive proprii; formarea unor meşteri specializaţi într-o gamă largă de meşteşuguri tradiţionale şi instituirea unor şcoli (ateliere) locale de meserii; acordarea unor burse de studiu sau de cercetare în domenii compatibile cu scopurile şi obiectivele Asociaţiei; achiziţionarea de obiecte de patrimoniu, restaurarea şi revitalizarea lor.