School of Bunesti

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Our Project

Programul de studiu

Anul I (sau anul pregătitor)

Seminarul de lecturi: are loc zilnic de luni până vineri şi acompaniază lectura următoarelor cărţi.

Seminarul presupune redactarea zilnică a unei lucrări scrise de către student pe baza lecturii din ziua respectivă (această lucrare zilnică poate fi un rezumat sau o glossă/comentariu pe marginea fragmentului studiat). După primele două luni de lectură studenţii încep exerciţii scrise mai complexe pe care le redactează într-un termen de o săptămână.

Lista cărţilor din perioada antichităţii şi a evului mediu 

 1. Homer, Iliada şi/sau Odiseea
 2. Herodot, Istorii sau Tucidide, Războiul peloponesiac
 3. Eschil, Orestia sau Sofocle, Antigona
 4. Platon, Gorgias, Protagoras, Apologia lui Socrate, Banchetul
 5. Aristotel, Etica nicomahică şi/sau Politica
 6. Vergiliu, Eneida
 7. Ovidiu, Metamorfozele
 8. Cicero, Despre prietenie, Despre îndatoriri
 9. Manualul lui Epictet şi Cugetările lui Marcu Aureliu
 10. Biblia: Geneza, Exodul, Eclesiastul, Isaia, Macabeii, Evangheliile, Faptele Apostolilor, Epistola către Romani
 11. Augustin, Confesiunile
 12. Athanasie al Alexandriei, Viaţa lui Antonie şi/sau Grigore de Nyssa, Viaţa lui Moise şi/sau Alexăndria şi/sau Varlaam şi Ioasaf
 13. Hildebrandslied şi/sau Cantecul Nibelungilor şi/sau Wolfram von Eschenbach, Parzifal
 14. Dante, Divina Comedie
 15. Chaucer, Canterbury Tales

Lista cărţilor din perioada modernă.

 1. Machiavelli, Principele
 2. Cervantes, Don Quijote
 3. Shakespeare, Hamlet, Visul unei nopţi de vară, Regele Lear, Furtuna, Macbeth
 4. Montaigne, Les Essais
 5. Pascal, Pensées
 6. Molière, Tartuffe, Burghezul gentilom  sau Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado de piedra,
 7. Voltaire, Candide
 8. Goethe, Faust
 9. Balzac, Les Chouans, La peau de chagrin, Pere Goriot, Les Illusions perdues, Le lys dans la vallée, Une ténébreuse affaire, sau Jane Austen, Pride and prejudice, sau W. M. Thackeray, Vanity Fair: A Novel without a Hero,
 10. Marx, Manifestul comunist, 1848
 11. Tolstoi, Razboi si pace,
 12. Dostoïevski, Fraţii Karamazov, şi/sau Crimă şi pedeapsă, şi/sau Idiotul
 13. Kafka, Procesul
 14. Thomas Mann, Doktor Faustus
 15. Alexandr Soljeniţîn, O zi din viaţa lui Ivan Denisovici şi/sau Primul Cerc şi/sau fragmente din Arhipelagul Gulag sau Mikhail Bulgakov, Maestrul şi Margareta

Pe lângă seminarul de lectură vor avea loc săptămânal:

Seminarul de teatru (în cadrul căruia este pusă în scena o piesă din repertoriul clasic, antic sau modern),

Seminarul de cultură vizuală (comentarea unor cladiri, icoane, sculpturi, tablouri, sau al unor filme);

Seminarul de limbă (fie o limbă clasică, fie o limbă modernă la nivel de scris literar);

Seminarul de geometrie.

 

Anul II

Anul pregătitor poate fi continuat cu scopul de a obţine o diplomă de licenţă în ştiinţe umane (3 ani de studiu) cu o dezvoltare a sistemului de lecturi pe baza a 20 de teme fundamentale. Fiecare tema este abordată bibliografic prin 5-6 cărţi majore. Exerciţiile anului II constau în lucrări de sinteză pe subiecte stabilite de profesor. Continuă şi în anul II seminariile de limbă şi de teatru sau cultură vizuală. Propunem următoarea listă de teme cu o exemplificare a bibliografiei tematice.

 

 1. Tragedia greacă
 1. F. Nietzsche, Naşterea tragediei,
 2. J. Joyce, Ulisses sau J. Anouilh, Antigona
 3. E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational
 4. Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, 1962
 5. Pierre Vidal-Naquet, Le miroir brisé : tragédie athénienne et politique
 6. Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir, 1980

 

 1. Platon şi cetatea antică 
 1. Platon, Politeia
 2. Karl Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, vol. 1
 3. Fustel de Coulanges, La cité antique

 

 1. Aristotel şi ştiinţa antică
 1. Aristotel, Fizica,
 2. Aristotel, Metafizica,
 3. Aristotel, Organon
 4. Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique ?

 

 1. Recepţia tradiţiei iudaice în elenism : antichitatea târzie
 1. Philon din Alexandria
 2. Paul din Tars, Epistolele
 3. Origen
 4. Eusebiu din Caesareea, Demonstratio evangelica
 5. Augustin, De civitate Dei
 6. Peter Brown, The Rise of Western Christendom

 

 1. Historein: de ce ne interesează trecutul ?
 1. Tucidide, Razboiul peloponeziac
 2. Plutarh, Vieţi paralele
 3. Suetoniu, Vieţile celor 12 cezari
 4. Eusebiu din Caesareea, Istoria bisericească
 5. Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence

 

 1. “Consolarea filosofiei”: rolul filosofiei în civilizaţia creştină de la Boeţiu la Toma de Aquino
 1. Dionisie Areopagitul, Teologia mistică, Numele divine, Ierarhia cerească, Ierarhia pământească
 2. Boeţiu, Consolarea filosofiei
 3. Anselm de Canterbury, Monologion si Proslogion
 4. Toma de Aquino,
 5. Grigore Palama, Triadele
 6. Etienne Gilson, Le Thomisme

 

 1. Islam
 1. Q’uran
 2. Viaţa lui Mohamed de Ibn Ishaq, transmisa prin Ibn Hisham [Life of God’s Messanger] 
 3. Haddith, Tradiţia orală despre Mohamed 
 4. Patricia Crone, Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World (1977)
 5. Montesquieu, Lettres persanes
 6. Edward Said, Orientalism

 

 1. Iudaismul antic si medieval
 1. a)       Peter Schafer, The History of the Jews in Antiquity 
 2. Ephraim Urbach, Les sages d'Israel - pentru perioada rabinica
 3. Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysicism

 

 1. Icoana
 1. Maxim Mărturistorul, Mistagogia
 2. Ioan Damaschinul, Trei Tratate in apararea icoanelor
 3. Theodor studitul, Tratate impotriva iconomahilor
  1. Leonid Ouspensky, Théologie de l’icône
  2. Alain Besancon, L’image interdite.
  3. Vladimir Lossky, La theologie mystique de l’Eglise d’Orient

 

 1. Biografia antică şi hagiografia medievală
 1. Porfirie, Despre viaţa lui Plotin
 2. P. Hadot, Plotin ou la simplicité du regard 
 3. Patericul [Paterikon. The sayings od the Desert Fathers]
 4. Viaţa Sfântului Andrei Nebunul întru Hristos [The Life of Andreas Salos, ed. L. Ryden] 
 5. D. Chitty, The Desert a city
 6. A. Guillomont, Aux origines du monachisme chrétien; pour une phénoménologie du monachisme

 

 1. Purgatoriul
 1. Grigore cel Mare, episcopul Romei, Dialoguri
 2. Dante, Purgatoriul si Paradisul
 3. Jacques le Goff,  La naissance du Purgatoire
 4. Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Ecriture
 5. Alain Boureau, L’empire du livre

 

 

 1. Monarhia
 1. Isocrates
 2. Sinesios din Cirene
 3. Dante, De monarchia
 4. Eduard Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
 5. Robert Folz, L’idée d’Empire en Occident
 6. Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite
 7. Gilbert Dagron, Empereur et prêtre. Essai sur le cesaropapisme byzantin.

 

 1. Originile intelectuale ale modernitatii : civilizaţia Renasterii
 1. Marsilio Ficino, Comentariu la Banchetul lui Platon, sau Teologia platonica sau despre nemurirea sufletului
 2. Giovanni Pico della Mirandolla,
 3. Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebuniei
 4. Thomas Morus, Utopia
 5. Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen
 6. Jakob Burckhardt, Civilizaţia Renaşterii
 7. Eugenio d’Ors, La cupola y la monarquia

 

 1. Statul – Naţiune
 1. Hobbes, The Leviathan
 2. J.J. Rousseau, Le contrat social,
 3. Hegel, Fenomenologia Spiritului
 4. Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie
 5. Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies
 6. Alain Boureau, La religion de l’Etat

 

 1. Democraţia
 1. John Locke, Second Treatise of Government
 2. Montesquieu, De l'esprit des lois
 3. Constituţia Statelor Unite ale Americii şi Declaraţia de independenţă
 4. Federalist Papers
 5. Tocqueville, De la Democratie en Amerique
 6. John Stuart Mill, Despre libertate

 

 1. Ştiinţa şi credinţa modernă în progres
 1. Kant, Critica raţiunii pure
 2. Rousseau, Emile ou de l’education
 3. Charles Darwin, Evolutia speciilor
 4. Gobineau, De l’inégalité des races
 5. Sigmund Freud, Psihanaliza
 6. Konrad Lorenz, Cele opt păcate capitale ale umanităţii civilizate
 7. Henri Poincaré, Ştiinţă şi ipoteză
 8. Steven Weinberg, Primele trei minute ale universului

 

 1. De la credinţă la religie : adevăr existenţial şi adevăruri ştiinţifice
 1. Diderot, La Religieuse
 2. Lessing, Nathan der Weise
 3. Chateaubriand, Le genie du Christianisme
 4. Ernest Renan, La vie de Jesus
 5. C. G. Jung, Arhetipurile şi inconştientul colectiv
 6. Mircea Eliade, Sacru şi profan, Le mythe de l’éternel retour,
 7. Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde
 8. René Girard, La Violence et le Sacré

 

 1. Revoluţia
 1. Alexis de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution
 2. Pierre Kropotkine, La grande révolution
 3. Dostoievski, Demonii,
 4. Soljeniţîn, Roata roşie, fragmente
 5. François Furet, Penser la Révolution française, Dictionnaire critique de la Révolution française, Le Passé d'une illusion, essai sur l'idée communiste au XXe siècle

 

 1. Contrarevoluţia
 1. Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, Du pape
 2. Joseph de Maistre, Considérations sur la France
 3. Donoso Cortez, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo, y el socialismo considerados en sus principios fundamentales
 4. Carl Schmitt, Politische Theologie I

 

 1. Capitalismul
 1. Adam Smith, The Wealth of Nations
 2. Karl Marx, Capitalul
 3. Ludwig von Mises, Human Action
 4. Friedrich Hayek, Drumul către servitute

 

 1. « Nenorocirea Secolului » : totalitarismul 
 1. Arthur Koestler, Le zero et l’infini
 2. André Malraux, La Condition Humaine
 3. George Orwell, 1984
 4. Alfred Jarry, Ubu Roi
 5. Panait Istrati, Spovedanie pentru învinşi
 6. Aleksandr Soljeniţîn, Arhipelagul Gulag
 7. Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii
 8. Hannah Arendt, Originile totalitarismului
 9. Alain Besançon, Nenorocirea secolului
 10. Stephane Courtois, Le livre noir du communisme

 

 1. Războiul civilizaţiilor
 1. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes
 2. Arnold Toynbee, A History of Civilization
 3. Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen
 4. Samuel Huntington, The Clash of Civilization
 5. Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne

 

 1. Modernism
 1. Kafka, Der Prozess,  
 2. Eugene Ionescu, La cantatrice chauve
 3. Albert Camus, La Peste
 4. William Golding, Lord of the Flies
 5. Mikhail Bulgakov, Master i Margarita

 

 

 1. Mondializarea
 1. Vladimir Soloviov, Trei dialoguri despre sfârşitul istoriei universale
 2. René Guénon, La crise du monde moderne
 3. C. S. Lewis, The Abolition of Man
 4. Aldous Huxley, The Brave New World
 5. Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man
 6. René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque

Anul III

Studentul îşi alege o temă sau un autor şi adânceşte cunoaşterea acestuia conform unui program de lecturi individualizat. Tema de studiu a anului III este stabilită prin consultare cu mentorul studentului şi aprobată de consiliul ştiinţific al universităţii.